Utama Muat turun Borang

Muat turun Borang

FORM B Permohonan Kesatuan Sekerja
FORM BB Permohonan Bagi Pendaftaran Persekutuan Kesatuan Sekerja
FORM E Permohonan Untuk Membatalkan Sijil Pendaftaran
FORM G Notis Pertukaran Nama
FORM H Notis Penyatuan Kesatuan-Kesatuan Sekerja
FORM I Notis Pembubaran Kesatuan Sekerja
FORM J Notis Pertukaran Pejabat Suatu Kesatuan Sekerja Yang Didaftarkan
FORM K Permohonan Bagi Pendaftaran Kaedah-Kaedah Baru Atau Perubahan Kaedah-Kaedah
FORM L Notis Perubahan Pegawai-Pegawai atau Titel Pegawai-Pegawai
FORM L1 Notis Perubahan Pekerja-Pekerja Sesuatu Kesatuan Sekerja 
FORM M Borang Akaun Yang akan diberikan oleh Bendahari Atau Pegawai Lain Yang Bertanggungjawab Bagi Akaun-Akaun Sesuatu Kesatuan Sekerja
FORM N Penyata tahunan Yang Ditetapkan Di Bawah Seksyen 56(1) Akta Kesatuan Sekerja Dan Peraturan 28 Bagi Tahun Berakhir 31 Mac
FORM O Notis Mengenai Niat Untuk Menubuhkan Suatu Persekutuan Kesatuan Sekerja
FORM P Notis Mengenai Niat Untuk Bergabung Dengan Suatu Persekutuan Kesatuan Sekerja
FORM Q Notis Ketetapan Untuk bersatu Dengan Sesuatu Persekutuan Kesatuan-Kesatuan Sekerja
FORM R Notis Penerimaan Suatu Kesatuan Sekerja Berdaftar Untuk Bergabung Oleh Suatu Persekutuan Kesatuan Sekerja
FORM U Penyata Keputusan Undi
FORM W Permohonan Untuk Kebenaran Dengan Atau Menjadi Anggota Suatu Badan Perunding Atau Yang Serupa Di Luar Malaysia
CUTI TANPA REKOD Permohonan Cuti Tanpa Rekod Kesatuan Sekerja
FORM PRAECIPE Peraturan-Peraturan Kesatuan Sekerja 1959 Peraturan 36