Bahagian / Unit
di Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja
JHEKS

Bahagian Pergerakan Kesatuan Sekerja

Objektif Bahagian

 1. Memastikan permohonan pendaftaran Kesatuan Sekerja, persekutuan Kesatuan Sekerja dan pergabungan dengan persekutuan Kesatuan Sekerja mengikut kehendak undang-undang;
 2. Memastikan kes-kes tuntutan pengiktirafan Kesatuan Sekerja melibatkan penyiasatan isu kelayakan diselesaikan mengikut kehendak undang-undang;
 3. Memastikan urusan berkaitan perancangan dan penyelidikan ke atas perkara-perkara berikut dikendalikan dengan tepat dan berkualiti:-
  • Penetapan dan pemantauan dasar jabatan;
  • Penyediaan dan pelaksanaan Business Plan serta Sasaran Kerja Tahunan, - kajian semula ke atas Piagam Pelanggan;
  • Kajian semula ke atas Akta Kesatuan Sekerja 1959;
  • Kajian dan analisis statistik Kesatuan Sekerja;
  • Kajian ke atas profil kesatuan/pegawai Kesatuan Sekerja serta;
  • Kajian ke atas pergerakan Kesatuan Sekerja.

Fungsi Bahagian

 1. Memproses permohonan-permohonan seperti berikut:-
  • Pendaftaran Kesatuan Sekerja/persekutuan Kesatuan Sekerja;
  • Notis pertukaran pegawai/pekerja Kesatuan Sekerja;
  • Pertukaran pejabat berdaftar Kesatuan Sekerja.
 2. Mengurus dan mengendalikan kes-kes mengenai isu kelayakan;
 3. Memproses permohonan pergabungan dengan persekutuan Kesatuan Sekerja;
 4. Memproses permohonan pergabungan dengan badan perunding luar Malaysia
 5. Memproses notis pembubaran Kesatuan Sekerja dan permohonan pembatalan sijil perakuan pendaftaran Kesatuan Sekerja atas permintaan Kesatuan Sekerja;
 6. Memproses pembatalan Kesatuan Sekerja yang tidak mematuhi Akta Kesatuan Sekerja 1959;
 7. Menetapkan dan memantau pelaksanaan dasar Jabatan;
 8. Menjalankan urusan pengumpulan, penyelidikan dan penganalisisan ke atas statistik Jabatan, profil Kesatuan Sekerja dan pegawainya, serta pergerakan Kesatuan Sekerja;
 9. Menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kursus pengurusan Kesatuan Sekerja;
 10. Memproses permohonan cuti tanpa rekod untuk tujuan kursus anjuran Kesatuan Sekerja.

Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan

Objektif Bahagian

 1. Menguatkuasakan Akta Kesatuan Sekerja 1959, Peraturan-Peraturan Kesatuan Sekerja 1959 dan Peraturan-Peraturan Kesatuan Sekerja;
 2. Memastikan Kesatuan-Kesatuan Sekerja mematuhi perundangan Kesatuan Sekerja bagi mewujudkan Kesatuan-Kesatuan sekerja yang bertangggungjawab dan memberi manfaat kepada ahli-ahli khasnya dan para pekerja amnya;
 3. Memberi khidmat nasihat mengenai perundangan KesatuanSekerja agar Kesatuan Sekerja boleh berfungsi dengan cekap, adil dan berkesan.

 

Fungsi-Fungsi Bahagian

 1. Menjalankan pemeriksaan penguatkuasaan pengurusan kewangan dan pentadbiran Kesatuan Sekerja;
 2. Merekodkan Penyata Kewangan Tahunan Kesatuan Sekerja;
 3. Meluluskan perlantikan Juruaudit Luar yang bertauliah;
 4. Mendaftarkan permohonan pendaftaran peraturan-peraturan baru atau pindaan peraturan-peraturan Kesatuan Sekerja;
 5. Mendaftarkan permohonan pertukaran nama Kesatuan Sekerja;
 6. Mengendalikan pertikaian dalaman Kesatuan yang dirujuk secara bersesama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian;
 7. Mengendalikan aduan-aduan berkaitan Kesatuan Sekerja;
 8. Memastikan pengendalian undi sulit ke atas perwakilan, pemilihan pegawai, permohonan mogok dan tutup pintu/sekat masuk (lock-out), pindaan peraturan, levi dan penyatuan Kesatuan Sekerja mengikut peruntukan undang-undang;
 9. Menjalankan tindakan pendakwaan. 

Bahagian Khidmat Sokongan

Objektif Bahagian

 1. Memastikan hal-hal pentadbiran perjawatan, perkhidmatan, kewangan, belanjawan dan pembangunan sumber manusia diurus dengan cekap dan berkesan serta mengikut peraturan-peraturan semasa;
 2. Memastikan perolehan, penyelenggaraan, keselamatan dan pelupusan aset serta harta modal Jabatan adalah diurus dengan baik dan memenuhi peraturan-peraturan semasa.

Fungsi Bahagian

 1. Pentadbiran Am dan keselamatan Jabatan;
 2. Pengurusan fail dan rekod;
 3. Penyelenggaraan peralatan dan harta modal Jabatan;
 4. Urusan perkhidmatan dan perjawatan;
 5. Pengurusan perakaunan dan kewangan termasuk belanjawan, emolumen, perolehan dan tuntutan mengikut peraturan-peraturan kewangan kerajaan;
 6. Merancang dan melaksanakan latihan dalam kepada pegawai dan kakitangan Jabatan;
 7. Menguruskan kemudahan dan keperluan ICT.

BILANGAN PELAWAT

01384922
Hari ini
Semalam
Minggu ini
Jumlah Keseluruhan
741
1263
3053
1384922

MEDIA SOSIAL

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree