Fungsi Kesatuan Sekerja

  • Mewujudkan saluran perhubungan di antara majikan dan pekerja.
  • Menjaga kebajikan dan faedah anggota-anggota.
  • Mewakili anggota kesatuan sekerja dalam pertikaian perusahaan.
  • Mengadakan aktiviti yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anggota.
  • Menyimpan, mengemaskini dan menyelenggara daftar anggota.
  • Mengadakan mesyuarat jawatankuasa secara berkala mengikut peraturan-peraturan kesatuan sekerja.
  • Menguruskan kewangan dan menyelenggara akaun kesatuan sekerja mengikut undang-undang.
  • Memastikan kesatuan sekerja bergerak mengikut kehendak undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan.