Banner
Text Size

Sistem Maklumat Kesatuan Sekerja
   
  • Sistem ini menyediakan kemudahan pendaftaran Kesatuan Sekerja secara atas talian. Kemudahan carian dan capaian maklumat Kesatuan Sekerja yang telah didaftarkan juga boleh dilakukan di sini.
WebMail 1govuc
   
  • Webmel kakitangan kerajaan.
Sistem Pemantauan Pengurusan Aset Kerajaan Malaysia
   
  • Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA) adalah aplikasi yang dibangunkan untuk tujuan kawalan dan pemantauan aset bagi semua Kementerian dan Jabatan Persekutuan.
HRMIS
   
  • Sistem pengurusan Maklumat Sumber Manusia
Sistem Pemantauan Aduan Agensi Awam
   
  • Saluran atas talian untuk menguruskan aduan, pertanyaan serta cadangan daripada orang awam berkenaan Jabatan.
 mySPATA
   
  • Sistem perekodan bangunan, blok serta ruang premis.
ePelanggan Kementerian Sumber Manusia
   
  •  Sistem Hari Bersama Pelanggan KSM.