Banner
Text Size

VISI

Menjadi agensi yang unggul dalam pengurusan dan pembangunan pergerakan kesatuan sekerja.

MISI

Memastikan kesatuan sekerja bergerak secara demokratik dan bertanggungjawab bagi mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni.

OBJEKTIF

Memastikan kesatuan sekerja bergerak dengan sihat bagi mewujudkan warga kerja yang berpuashati, berdisiplin dan produktif ke arah pencapaian matlamat pembangunan sosio-ekonomi negara.