Banner
Text Size

OBJEKTIF BAHAGIAN

1. Memastikan hal-hal pentadbiran perjawatan; perkhidmatan; kewangan; belanjawan; dan pembangunan sumber manusia di urus dengan cekap dan berkesan serta mengikut peraturan-peraturan semasa.

2. Memastikan perolehan, penyelenggaraan, keselamatan dan pelupusan aset serta harta modal Jabatan adalah diurus dengan baik dan mematuhi peraturan-peraturan semasa.

 

FUNGSI-FUNGSI BAHAGIAN

1. Pentadbiran Am dan keselamatan Jabatan

2. Pengurusan Fail dan Rekod

3. Penyelenggaraan peralatan dan harta modal Jabatan.

4. Urusan Perkhidmatan dan Perjawatan.

5. Pengurusan perakaunan dan kewangan, termasuk belanjawab; emolumen; perolehan; dan tuntutan mengikut peraturan-peraturan kewangan kerajaan.

6. Merancang dan melaksanakan latihan dalaman kepada pegawai dan kakitangan Jabatan.

7. Menguruskan kemudahan dan keperluan ICT