Banner
Text Size

 

MAKLUMAT TENDER:

                      i.        NAMA TENDER:

TENDER MENGANALISA, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA DALAM TEMPOH JAMINAN BAGI ELECTRONIC TRADE UNION INFORMATION SYSTEM (E-TUIS) DI JABATAN HAL EHWAL KESATUAN SEKERJA MALAYSIA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (WAJIB HADIR TAKLIMAT TENDER PADA 16 MAC 2017 OLEH PENAMA DALAM SIJIL MOF)

 

                    ii.        NOMBOR TENDER                                     :           KSM/PR/TENDER/1/2017

                    iii.      KATEGORI PEROLEHAN                           :           PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING

                    iv.      TARIKH MULA IKLAN                                 :          13/03/2017

                     v.      TARIKH TAMAT IKLAN                               :           06/04/2017

                    vi.      URL SISTEM MYPROCUREMENT           :           http://myprocurement.treasury.gov.my/?page_id=801