Banner
Text Size

Jabatan ini juga memproses dan mendaftarkan borang-borang berkanun seperti berikut:

 • Permohonan Pendaftaran Kesatuan Sekerja (Borang B)
 • Permohonan bagi pendaftaran peraturan baru/atau perubahan peraturan (Borang K)
 • Notis perubahan nama Kesatuan Sekerja (Borang G)
 • Notis perubahan pejabat berdaftar Kesatuan Sekerja (Borang J)
 • Notis perubahan pegawai dan pekerja kesatuan Sekerja  (Borang L&U, Borang L dan Borang L(1))
 • Notis untuk bergabung dengan persekutuan Kesatuan Sekerja (Borang P, Borang Q dan Borang R)
 • Permohonan untuk bergabung dengan badan perunding di luar Malaysia (Borang W)
 • Notis pembubaran Kesatuan Sekerja dan permohonan pembatalan sijil perakuan pendaftaran Kesatuan Sekerja atas permintaan Kesatuan Sekerja (Borang I & Borang E)
 • Pembatalan Kesatuan Sekerja yang tidak mematuhi Akta Kesatuan Sekerja 1959 (Borang F)
 • Merekod Penyata Kewangan Tahunan (Borang N)
 • Merekodkan keputusan undi sulit (Borang U)
 • Mengeluarkan saman saksi (Borang V)