Banner
Text Size

Jabatan ini mengadakan ceramah, kursus dan dialog bagi pegawai-pegawai serta ahli kesatuan sekerja dan majikan bagi tujuan-tujuan berikut:

  • memberi bimbingan dan nasihat supaya mereka dapat melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan.
  • meningkatkan pengetahuan dan persefahaman tentang peranan dan kewajipan mereka dalam usaha memupuk dan mengekalkan keharmonian perhubungan perusahaan.
  • Meningkatkan tahap pendidikan dan kemahiran mereka tentang undang-undang kesatuan sekerja dan perkara perburuhan berkaitan.